Корисна інформація

Перелік пестицидів

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

(доповнення з 01.01.2016 згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1328)

Завантажити

Фітосанітарні вимоги країн

А
Б
В
Г
К
С
Л
Д
Ш
Е
Є
І
М
П
Н
Т
О
З
У
Ф
Ч
Р
Й
Х
Я